Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż w dniu 28 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w lokalu „Uroczysko” przy ul. Granicznej 3 w Jastrowiu odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrowiu –  porządek obrad