Bank Spółdzielczy w Jastrowiu, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, przedstawia poniżej informację o przedsiębiorcach lub przedsiębiorstwach zagranicznych, mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową:

  1. Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o., ul. Spokojna 9a, 18-400 Łomża, REGON 450008792, NIP 7180026819, KRS 0000080302
  2. TEAM s.c. R. Mądrowski, J. Michałowski, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła, REGON 570174282, NIP 7641009783