Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu – p. Natalią Walencik można się kontaktować elektronicznie pod adresem: iod@bsjastrowie.pl lub pisemnie: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu, ul. Poznańska 53, 64-915 Jastrowie.