Czy zdarzyło się Państwu nie zdążyć z terminowym uregulowaniem swoich płatności i poczuć z tego powodu dreszcz emocji? Mamy na to świetne lekarstwo. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z dostępem do rachunku przez system bankowości elektronicznej w wersji tradycyjnej lub mobilnej.

Posiadając rachunek mają Państwo możliwość:

 • swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków pieniężnych,
 • łatwego dostępu do środków poprzez sieć bankomatów oraz punkty handlowe,
 • zarządzania rachunkiem przez system bankowości elektronicznej,
 • uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon.
 • służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
 • posiadaczami mogą być osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby małoletnie,
 • Posiadacz może uzyskać kredyt odnawialny w ROR,
 • możliwość założenia lokaty terminowej,
 • możliwość dokonywania wszelkich opłat stałych np.: spłata kredytu, czynsz, abonament RTV itp. na wskazany rachunek bankowy, w terminie wskazanym przez Posiadacza,
 • do rachunku wydawane są debetowe karty płatnicze do realizacji transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych,
  dostęp do rachunku przez system bankowości elektronicznej.

W ofercie Banku:

 • ROR Standard,
 • Konto TAK!,
 • Konto Mobilne,
 • Podstawowy rachunek płatniczy,
 • ROR Junior – dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat,
 • ROR Młodzieżowy – dla młodzieży w wieku od 18 do 26 lat,
 • ROR Senior – dla osób, które mają:
  – ukończone 60 lat,
  – uprawnienia do korzystania z renty lub emerytury

Założenie rachunku jest bardzo proste. Wystarczy okazać pracownikowi Banku ważny dokument tożsamości.

Moje pierwsze finanse

Korzyści
1. Spokój i bezpieczeństwo- dziecko nie nosi przy sobie gotówki.
2. Samodzielne gospodarowanie własnymi środkami finansowymi.
3. Nauka oszczędzania, planowania, używania karty bankomatowej.

Dla kogo?
– dla osób małoletnich, w wieku od 13 do 18 lat,
– po ukończeniu przez posiadacza rachunku 18 roku życia następuje zmiana z pakietu taryfowego ROR JUNIOR na pakiet ROR MŁODZIEŻOWY

Jak założyć konto?
Zapraszamy do Oddziału z dokumentami potrzebnymi do założenia konta: dowód osobisty, dokument mObywatel (mDowód), paszport, legitymacja szkolna.
Umowę podpisują przedstawiciele ustawowi (jedno z rodziców, kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy) lub małoletni za zgodą przedstawiciela ustawowego udzieloną w obecności pracownika Banku.

Kto dysponuje rachunkiem?
– małoletni, za zgodą przedstawiciela ustawowego,
– każdy z rodziców, jeśli nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej,
– opiekun wyznaczony przez sąd opiekuńczy,
– kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Co oferujemy?
– podstawowe czynności w ramach usługi prowadzenia konta,
– prowadzenie rachunku płatniczego- bez opłat,
– wpłata gotówki dokonywana na rachunek w placówce Banku- bez opłat,
– wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku- bez opłat,
– wydanie oraz obsługa karty płatniczej- bez opłat,
– transakcje bezgotówkowe wykonywane przy użyciu karty- bez opłat,
– bankowość elektroniczna, aplikacja mobilna, BLIK- bez opłat

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik Banku (telefonicznie lub w Oddziale).

Visa

 • karta funkcjonuje w oparciu o środki dostępne na rachunku,
 • karta z funkcją zbliżeniową,
 • osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia,
 • dostęp do środków dostępnych na rachunku pomniejszonych o nierozliczone transakcje z zastrzeżeniem limitów dziennych,
 • dostęp do środków na rachunku przez całą dobę, międzynarodowy zasięg.

Visa ,,młodzieżowa”

 • karta funkcjonuje w oparciu ośrodki dostępne na rachunku,
 • karta z funkcją zbliżeniową,
 • karta wydawana posiadaczom konta osobistego,
 • dla osób które ukończyły 13 rok życia i nie przekroczyły 26 roku życia,
 • dostęp do środków, do wysokości środków dostępnych na rachunku pomniejszonych o nierozliczone transakcje, z zastrzeżeniem limitów dziennych,
 • dostęp do środków na rachunku przez całą dobę,
 • międzynarodowy zasięg.

MasterCard

 • karta funkcjonuje w oparciu ośrodki dostępne na rachunku,
 • karta z funkcją zbliżeniową,
 • karta wydawana posiadaczom konta osobistego, a także osobom wskazanym przez posiadacza, które ukończyły 13 rok życia,
 • dostęp do środków na rachunku przez całą dobę, międzynarodowy zasięg,
 • możliwość wykonywania transakcji zbliżeniowych