Bank Spółdzielczy w Jastrowiu stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego, zgodnie z przyjętą „Polityką Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Jastrowiu”.

Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Jastrowiu

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Jastrowiu

Ocena przestrzegania Polityki ładu korporacyjnego