Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – p. Katarzyną Rzepką lub Administratorem danych osobowych – Bankiem Spółdzielczym w Jastrowiu:
– mailowo: iod@bsjastrowie.pl,
– telefonicznie: 67 266 21 41,
– pisemnie: ul. Poznańska 53, 64-915 Jastrowie.

Organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych