Szanowny Kliencie!!!

W przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić:

ZESPÓŁ ZASTRZEGANIA KART

Numer telefonu dostępny całą dobę:
+48 22 515 31 50

Zastrzeżenie karty może być dokonane telefonicznie przez posiadacza rachunku/użytkownika karty lub w placówce Banku.

Pamiętaj!

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!