W piątek, 12 grudnia 2008 roku, tradycyjnie już w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość zakończenia X Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”.

Konkurs ten jest kontynuacją znanego od 1992 roku konkursu „Dobre, bo polskie” (XVII edycji). To rodzaj plebiscytu konsumenckiego, w którym o wyróżnieniu decyduje ilość oddanych przez konsumentów głosów, oceniających walory użytkowe i jakość produktów. Wypowiadają się oni poprzez nadsyłanie kuponów konkursowych zamieszczanych na łamach Głosu Wielkopolskiego, na stronie internetowej Fundacji, a także poprzez głosowanie telefoniczne.

Uroczystość zgromadziła przybyłych z całego kraju laureatów, a także licznych gości: przedstawicieli władz regionalnych, parlamentarzystów, naukowców, przedstawicieli biznesu i przedsiębiorczości polskiej. Nie zabrakło też prasy, radia i TV.

Wyłonione w drodze głosowania konsumentów firmy otrzymały nagrody w postaci dyplomów oraz Certyfikaty „NAJLEPSZE W POLSCE” („THE BEST IN POLAND”), które laureatom wręczał prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król w towarzystwie współorganizatorów konkursu.

Z dumą informujemy naszych klientów, że jednym z laureatów Konkursu został Bank Spółdzielczy w Jastrowiu. Nasz Bank otrzymał Certyfikat Jakości za usługi bankowe dla ludności na poziomie europejskim.