Czy zdarzyło się Państwu nie zdążyć z terminowym uregulowaniem swoich płatności i poczuć z tego powodu dreszcz emocji? Mamy na to świetne lekarstwo. Rachunek bieżący rolniczy w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z dostępem  do rachunku przez system bankowości elektronicznej.

Rachunek bieżący rolniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

Posiadając rachunek mają Państwo możliwość:

 • swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków pieniężnych,
 • łatwego dostępu do środków poprzez sieć bankomatów oraz punkty handlowe,
 • zarządzania rachunkiem przez system bankowości elektronicznej,
 • uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,
 • prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych,
 • skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

W celu zawarcia umowy wraz z wnioskiem rolnicy składają:

 1. Nakaz płatniczy za bieżący rok podatkowy (o opodatkowaniu podatkiem rolnym) wystawiony przez gminę lub umowę dzierżawy (w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego);
 2. Decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKU

Visa Business

 • karta funkcjonuje w oparciu o środki dostępne na rachunku,
 • wygodny instrument do zapłaty za zakupy,
 • karta wydawana do rachunku bieżącego lub pomocniczego,
 • minimum formalności przy wydaniu karty,
 • możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza rachunku,
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę,
 • kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB,
 • możliwość płacenia kartą w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące ww. karty w kraju i za granicą,
 • możliwość wypłaty gotówki  w bankomatach banków SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych bez prowizji.

Mastercard Business

 • karta funkcjonuje w oparciu o środki dostępne na rachunku,

 • wygodny i bezpieczny instrument płatniczy,

 • funkcja płatności zbliżeniowych w technologii PayPass – do kwoty 100 zł bez potwierdzania numerem PIN, powyżej 100 zł transakcje wymagają potwierdzenia numerem PIN,

 • możliwość wypłaty gotówki (jednorazowo do 300 zł) w punktach usługowo-handlowych oferujących usługę cashback (płać kartą i wypłacaj),

 • karta wydawana do rachunku bieżącego lub pomocniczego,

 • minimum formalności przy wydaniu karty,

 • możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta,

 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę,

 • kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB,

 • możliwość zmiany PIN do karty,

 • możliwość wypłaty gotówki w bankomatach banków SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych bez prowizji,