• możliwość lokowania środków na okres zadeklarowany w umowie,
 • minimalna kwota lokaty już od 200 PLN/ EUR/ USD/ GBP,
 • elastyczny okres lokowania środków, od 1 do 36 miesięcy,
 • oprocentowanie – zmienne,
 • lokata odnawialna – automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w Banku.
 • możliwość lokowania środków na okres zadeklarowany w umowie:
  • 3 letni,
  • 6 letni,
 • minimalna kwota zdeponowanie środków pieniężnych – nie niższej niż 20 złotych,
 • oprocentowanie – zmienne,
 • z rachunku lokaty nie można dokonywać częściowych wypłat kapitału w trakcie okresu umownego.