Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Aktualności

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrowiu
zgodnie ze Statutem Banku uprzejmie zawiadamia, że
w maju 2016 r. organizowane będą  
Zebrania Grup Członkowskich:1.    Zebranie Grupy Członkowskiej Sypniewo dla miejscowości: Sypniewo, Sypniewko, Nadarzyce,   
Brzeźnica Kolonia, Brzeźnica, Budy odbędzie się w dniu 23 maja  2016 r. o godz. 1100 w lokalu Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie  przy ulicy Mickiewicza 43

2.    Zebranie Grupy Członkowskiej Gmina Szczecinek: dla miejscowości położonych w gminie Szczecinek oraz powiecie koszalińskim i człuchowskim odbędzie się w dniu 23 maja  2016 r. o godz. 1100 w Szczecinku w siedzibie Oddziału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu  
przy ulicy Bohaterów Warszawy 53

3.    Zebranie Grupy Członkowskiej Miasto Szczecinek: dla miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 23 maja  2016 r. o godz. 1600 w Szczecinku w siedzibie Oddziału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu  
przy ulicy Bohaterów Warszawy 53

4.    Zebranie Grupy Członkowskiej Jastrowie dla miejscowości : Jastrowie, Samborsko, Piecewo oraz pozostałych miejscowości nie ujętych w innych grupach odbędzie się w dniu 24 maja  2016 r. o godz. 1100w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 53


Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej  
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku obrad zebrania.
2.    Przyjęcie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich.
3.    Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4.    Przedstawienie:
-     sprawozdania finansowego za 2015 rok,
-     sprawozdania Zarządu z działalności Banku,
-     sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego  
      Zebrania Grupy Członkowskiej,
-     spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
5.     Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2015 rok.
6.     Ocena następcza członków Rady Nadzorczej.
7.     Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
8.     Powołanie Komisji Wyborczej.
9.     Wybory uzupełniające Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Banku przeprowadzone
        zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.
10.    Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej przeprowadzone zgodnie
        z postanowieniami Statutu Banku.
11.    Podjęcie uchwał.
12.    Wolne wnioski.
13.    Zakończenie obrad.
                               

                                                       Serdecznie  zapraszamy


                                                                 Zarząd
                                                        Banku Spółdzielczego
                                                              w Jastrowiu

PROGRAM RODZINA 500+

PROGRAM RODZINA 500+

Uprzejmie informujemy, że w bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Jastrowiu udostępniona została możliwość składania wniosków o świadczenie w ramach Programu Rodzina 500+. Korzystając z tego rozwiązania mogą Państwo samodzielnie wypełnić oraz wysłać wniosek bez konieczności wychodzenia z domu.

LOKATA SGB

 LOKATA SGB - Loteria z nagrodami

Promocja trwa od 18 kwietnia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

Udział w loterii może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która założy w terminie promocji, tj. od 18.04.2016 r. do 24.06.2016 r., lokatę terminową na okres 3 lub 6 miesięcy z minimalną kwotą 500,- zł oraz nie zlikwiduje tej lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu.

Zasady udziału w losowaniu:

Lokata Terminowa „SGB” 3-miesięczna - jeden udział za każde pełne 500,- zł,

Lokata Terminowa „SGB” 6-miesięczna - dwa udziały za każde pełne 500,- zł.

 

 

Kredyt "WIOSENNY"

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu zaprasza w dniach: 04.04.2016 r. - 30.06.2016 r. do skorzystania z kredytu "WIOSENNEGO"

Kwota kredytu - 2 krotne dochody netto, maksymalnie 10.000,- zł
Oprocentowanie stałe - 9 %
Prowizja bankowa - 3 %
Okres kredytowania - 10 miesięcy

Forma spłaty:

Kredyt płatny w 10 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w formie:

  • gotówkowej,
  • bezgotówkowej za pośrednictwem ROR.

Zabezpieczenie

  • osoby samotne posiadające w Banku ROR - bez poręczenia
  • bądź inne, dostosowane do Klienta.

Dochody małżonków mogą być łączone.
Małżonkowie mogą skorzystać tylko z jednego kredytu okolicznościowego.

Rzeczywista roczna stopa procentowa dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.04.2016 r. przy całkowitej kwocie kredytu 2.100,- zł na okres 10 miesięcy spłat, z prowizją w wysokości 3 % i oprocentowaniem stałym 9 % w stosunku rocznym wynosi 16,97 %. Rata miesięczna wynosi 218,81 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.251,13 zł.

LOKATA ATRAKCYJNA

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty dla lokaty 3- lub 9 miesięcznej

Minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł.

Oprocentowanie zmienne, wynoszące:

- lokata 3 miesięczna: 2,1% w skali roku,

- lokata 9 miesięczna: 2,4% w skali roku.

Lokata dostępna dla nowych środków*.

Lokata nieodnawialna.

 

NIE ZWLEKAJ, SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ OFERTY

* za „nowe środki” uznaje się nadwyżkę przekraczającą saldo zgromadzone na rachunkach Klienta na dzień
   przypadający 1 miesiąc przed dniem założenia lokaty

 

Oświadczenie

Oświadczenie dotyczące SK Banku w Wołominie

W nawiązaniu do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada br. o zawieszeniu działalności „SK Banku” Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, informujemy, że „SK Bank” nie jest i nie był członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej, do której należy Bank Spółdzielczy w Jastrowiu. Zaistniała sytuacja nie ma żadnego wpływu na sytuację Banku Spółdzielczego w Jastrowiu.

Kondycja ekonomiczna Banku Spółdzielczego w Jastrowiu jest dobra i gwarantuje swobodną działalność biznesową.

PROMOCJA VISA

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż 17 listopada 2015 r. rusza nowy program Visa Oferty. 

Visa Oferty to nowoczesny program skierowany do indywidualnych użytkowników debetowych i kredytowych kart Visa. Jak to działa?  (więcej...)

Komunikat

Szanowni Państwo,


Bank Spółdzielczy w Jastrowiu wraz z SGB-Bankiem S.A. ostrzega o fałszywych wiadomościach poczty elektronicznej kierowanych do klientów Banków Spółdzielczych zawierających w treści link do złośliwego oprogramowania.
Temat wiadomości: Dodatkowe opłaty dla rachunków ROR w Banku Spółdzielczym SGB.

Prosimy nie odpowiadać na tego typu wiadomości i nie korzystać z podanego linku. Prosimy również o zachowanie szczególnej ostrożności, bowiem samo kliknięcie w link może spowodować, że na komputerze zainstaluje się złośliwe oprogramowanie. W przypadku otrzymania w/w wiadomości lub podobnych, należy je niezwłocznie skasować.

Kredyt mieszkaniowy MIESZKANIE DLA MŁODYCH

                                                                                                                                                 

Program MDM

skierowany jest do osób w wieku do 35 lat nabywających pierwsze mieszkanie (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny) i polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Nabywca posiadający min. troje dzieci nie musi spełniać warunku dotyczącego limitu wieku oraz nieposiadania innego mieszkania.

WARUNKI PROGRAMU MDM:
- minimalna kwota kredytu nie mniejsza niż 50% wartości nieruchomości
- okres kredytowania od 15 do 30 lat
- zakup lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2 lub odpowiedni do 85 m2 i 110 m2 jeżeli nabywca wychowuje min. troje dzieci
- cena 1 m2 mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Szczegóły dotyczące oferty MdM

KREDYT NA SPEŁNIENIE ŻYCZEŃ

KREDYT
NA SPEŁNIENIE ŻYCZEŃ

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu zaprasza do skorzystania z
KREDYTU NA SPEŁNIENIE ŻYCZEŃ

Kwota kredytu - 6 krotne dochody netto - maksymalnie 30.000,- zł
Oprocentowanie stałe - 9,99 %
Prowizja bankowa - do 1 roku 1 %, powyżej 1 roku 0 %
Okres kredytowania - do 60 miesięcy
Forma spłaty - raty równe lub malejące

Zabezpieczenie - jedynie w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorców, weksla własnego in blanco oraz pełnomocnictwa do pobierania środków z rachunku

Rzeczywista roczna stopa procentowa dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.09.2015 r. przy całkowitej kwocie kredytu 2.100,- zł na okres 12 miesięcy spłat, z prowizją w wysokości 1%, z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy (30 zł), z oprocentowaniem stałym 9,99% w stosunku rocznym wynosi 15,69%. Rata miesięczna wynosi 184,62 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.266,44 zł.

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW BANKU POSIADAJĄCYCH USŁUGĘ INTERNET BANKING

Uprzejmie informujemy, iż w usłudze Internet Bankingu istnieje możliwość doładowania telefonów komórkowych następujących operatorów:

PLUS, T-MOBILE, ORANGE, HEYAH, PLAY, POLSAT, WRODZINIE, VIRGINMOBILE, LYCAMOBILE, NJUMOBILE.
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON