Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Aktualności

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrowiu zgodnie ze Statutem Banku uprzejmie zawiadamia, że w czerwcu 2015 r. organizowane będą Zebrania Grup Członkowskich:


1.    Zebranie Grupy Członkowskiej Jastrowie - członkowie zamieszkujący
w miejscowościach: Jastrowie, Samborsko, Piecewo, a także w pozostałych miejscowościach
nie ujętych w innych grupach
odbędzie się w dniu 3 czerwca 2015 r. o godz. 11:00
            w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 53


2.    Zebranie Grupy Członkowskiej Miasto Szczecinek - członkowie zamieszkujący w mieście Szczecinek oraz w gminach powiatu szczecineckiego z wyłączeniem członków zamieszkujących
w gminie Szczecinek
 odbędzie się w dniu 3 czerwca 2015 r. o godz. 15:30
w Szczecinku w siedzibie Oddziału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu  
przy ulicy Bohaterów Warszawy 53


3.    Zebranie Grupy Członkowskiej Sypniewo - członkowie zamieszkujący w miejscowościach: Sypniewo, Sypniewko, Nadarzyce, Brzeźnica Kolonia, Brzeźnica, Budy.
            odbędzie się w dniu 5 czerwca 2015 r. o godz. 11:00
            w lokalu Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie  przy ulicy Mickiewicza 43


4.    Zebranie Grupy Członkowskiej Gmina Szczecinek - członkowie zamieszkujący w gminie Szczecinek oraz w powiatach koszalińskim i człuchowskim
             odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015 r. o godz. 11:00
w Szczecinku w siedzibie Oddziału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu  
przy ulicy Bohaterów Warszawy 53                     

         
Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej  
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku oraz regulaminu obrad zebrania.
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.    Przedstawienie:
       - sprawozdania finansowego za 2014 rok,
       - sprawozdania Zarządu z działalności Banku,
       - sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego
         Zebrania Grupy Członkowskiej,
       - spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
4.    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2014 rok.
5.    Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
6.    Podjęcie uchwał.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie obrad.

 

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jastrowiu

 

 

LOKATA SGB

 LOKATA SGB - Loteria z nagrodami

Promocja trwa od 22 kwietnia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.

Udział w loterii może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, która założy w terminie promocji, tj. od 22.04.2015 r. do 26.06.2015 r., lokatę terminową na okres 3 lub 6 miesięcy z minimalną kwotą 500,- zł oraz nie zlikwiduje tej lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu.

Zasady udziału w losowaniu:

Lokata Terminowa „SGB” 3-miesięczna - jeden udział za każde pełne 500,- zł,

Lokata Terminowa „SGB” 6-miesięczna - dwa udziały za każde pełne 500,- zł.

NIE ZWLEKAJ, SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ OFERTY

KREDYT WIOSENNY

KREDYT WIOSENNY

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
zaprasza w dniach: 01.04.2015 r. – 30.06.2015 r.
do skorzystania z kredytu WIOSENNEGO

Kwota kredytu - 2 krotne dochody netto, maksymalnie 10.000,- zł
Oprocentowanie stałe - 9 %
Prowizja bankowa - 3 %
Okres kredytowania - 10 miesięcy

Forma spłaty:

Kredyt płatny w 10 równych ratach kapitałowo – odsetkowych w formie:
• gotówkowej
• bezgotówkowej za pośrednictwem ROR

Zabezpieczenie:

• osoby samotne posiadające w Banku ROR – bez poręczenia
• bądź inne, dostosowane do Klienta

Dochody małżonków mogą być łączone.
Małżonkowie mogą skorzystać tylko z jednego kredytu okolicznościowego.

Rzeczywista roczna stopa procentowa dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.04.2015 r. przy całkowitej kwocie kredytu 2.100,- zł na okres 10 miesięcy spłat, z prowizją w wysokości 3 %, i oprocentowaniem stałym 9 % w stosunku rocznym wynosi 16,97 %. Rata miesięczna wynosi 218,81 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.251,13 zł.

LOKATA ATRAKCYJNA

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty dla lokaty 3- lub 9 miesięcznej.

Minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł.

Oprocentowanie zmienne, wynoszące:

- lokata 3 miesięczna: 2,1% w skali roku,

- lokata 9 miesięczna: 2,4% w skali roku.

Lokaty dostępna dla nowych środków.

Lokata nieodnawialna.

 

NIE ZWLEKAJ, SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ OFERTY

WIELKIE GRECKIE WAKACJE

Aby wziąć udział w losowaniu jednego z sześciu voucherów rabatowych
na
Wielkie Greckie Wakacje o wartości od 2000 do 6000 złotych,
wystarczy do końca czerwca br. podpisać umowę o kredyt
w kwocie co najmniej 4000 złotych.

Ponadto każdy kredytobiorca otrzyma gwarantowane nagrody pod postacią praktycznej torby plażowej Grecos wraz z voucherem rabatowym na wycieczkę fakultatywną o wartości 100 zł/25 euro,
do wykorzystania podczas wybranych wakacji z oferty firmy Grecos.
Nagrody gwarantowane wydawane są do wyczerpania zapasów.

 

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW BANKU POSIADAJĄCYCH USŁUGĘ INTERNET BANKING

Uprzejmie informujemy, iż w usłudze Internet Bankingu istnieje możliwość doładowania telefonów komórkowych następujących operatorów:

PLUS, T-MOBILE, ORANGE, HEYAH, PLAY, POLSAT, WRODZINIE, VIRGINMOBILE, LYCAMOBILE, NJUMOBILE.
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON