Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart
Nazwa walutyKurs średni
Euro:4.1820
Dolar amerykański:3.0265
Frank szwajcarski:3.4293
Funt brytyjski:5.0789
Kursy średnie NBP z dnia 2014-04-18


TerminWIBIDWIBOR
O/N2.282.57
T/N2.282.58
1T2.392.59
2T2.392.59
1M2.412.61
3M2.512.71
6M2.542.74
9M2.562.76
1Y2.582.78
Stawki z dnia 2014-04-21


Stopa procentowaProcent
Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonta2,75
Obowiązują od 2013-07-04

Aktualności

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrowiu zgodnie ze Statutem Banku uprzejmie zawiadamia, że w kwietniu 2014 r. organizowane będą Zebrania Grup Członkowskich:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Jastrowie dla miejscowości : Jastrowie, Samborsko, Piecewo oraz pozostałych miejscowości nie ujętych w innych grupach
  odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00
  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 53

 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Miasto Szczecinek: dla miasta Szczecinek
  odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00
  w Szczecinku w Auli Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Warcisława IV przy ulicy 1 Maja 22

 3. Zebranie Grupy Członkowskiej Gmina Szczecinek: dla miejscowości położonych w gminie Szczecinek oraz powiecie koszalińskim i człuchowskim
  odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00
  w Szczecinku Internacie Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Warcisława IV przy ulicy 1 Maja 19

 4. Zebranie Grupy Członkowskiej Sypniewo dla miejscowości: Sypniewo, Sypniewko, Nadarzyce, Brzeźnica Kolonia, Brzeźnica, Budy
  odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00
  w lokalu Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie przy ulicy Mickiewicza 43

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku oraz regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie:
  • sprawozdania finansowego za 2013 rok,
  • sprawozdania Zarządu z działalności Banku,
  • sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
  • spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2013 rok.
 5. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
 6. Powołanie Komisji Wyborczej.
 7. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.
 8. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jastrowiu

 

 

KREDYT "WIOSENNY"

KREDYT WIOSENNY

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
zaprasza w dniach: 01.04.2014r. – 30.06.2014r.
do skorzystania z kredytu WIOSENNEGO

Kwota kredytu - 2 krotne dochody netto - minimalnie 1.000,- zł, maksymalnie 10.000,- zł
Oprocentowanie stałe - 9 %
Prowizja bankowa - tylko 1,5 %
Okres kredytowania - 10 miesięcy

Forma spłaty:

Kredyt płatny w 10 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w formie:

 • gotówkowej,
 • bezgotówkowej za pośrednictwem ROR.

Zabezpieczenie

 • osoby samotne posiadające w Banku ROR - bez poręczenia,
 • ubezpieczenie na życie,
 • bądź inne, dostosowane do Klienta.

Dochody małżonków mogą być łączone.
Małżonkowie mogą skorzystać tylko z jednego kredytu okolicznościowego.

Rzeczywista roczna stopa procentowa dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.04.2014 r. przy całkowitej kwocie kredytu 2.100,- zł na okres 10 miesięcy spłat, z prowizją w wysokości 1,5 %, z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy (39,27 zł), z oprocentowaniem stałym 9 % w stosunku rocznym wynosi 17,98 %. Rata miesięczna wynosi 218,80 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.258,74 zł.

KREDYT NA SPEŁNIENIE ŻYCZEŃ

KREDYT
NA SPEŁNIENIE ŻYCZEŃ

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu zaprasza do skorzystania z
KREDYTU NA SPEŁNIENIE ŻYCZEŃ

Kwota kredytu - 6 krotne dochody netto - minimalnie 2.000,- zł, maksymalnie 20.000,- zł
Oprocentowanie stałe - 9,99 %
Prowizja bankowa - do 1 roku 1 %, powyżej 1 roku 0 %
Okres kredytowania - do 60 miesięcy
Forma spłaty - raty równe lub malejące

Zabezpieczenie - jedynie w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorców BEZPIECZNA SPŁATA, weksla własnego in blanco oraz pełnomocnictwa do pobierania środków z rachunku

Rzeczywista roczna stopa procentowa dla przykładu reprezentatywnego na dzień 02.01.2014 r. przy całkowitej kwocie kredytu 2.200,- zł na okres 12 miesięcy spłat, z prowizją w wysokości 1 %, z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy (49,37 zł), z oprocentowaniem stałym 9,99 % w stosunku rocznym wynosi 17,53 %. Rata miesięczna wynosi 193,42 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2.392,42 zł.

Oferta ważna do dnia 30.06.2014 r.

KREDYTY

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu zaprasza do skorzystania z kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW BANKU POSIADAJĄCYCH USŁUGĘ INTERNET BANKING

Uprzejmie informujemy, iż w usłudze Internet Bankingu istnieje możliwość doładowania telefonów komórkowych następujących operatorów:

PLUS, T-MOBILE, ORANGE, HEYAH, PLAY, POLSAT, WRODZINIE, VIRGINMOBILE, LYCAMOBILE, NJUMOBILE.
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON