1 czerwca 2024 r. zmieniamy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych (dalej: regulamin).

Co zmieniamy

Od 1 czerwca będziemy weryfikować, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony, przy:

 • zawieraniu umowy o konto osobiste (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ROR) lub oszczędnościowe,
 • wypłacie gotówki w kasie banku (jeśli suma Twoich wszystkich wypłat w danym dniu przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. powyżej kwoty 12 726 zł 1), stan na dzień 20.03.2024 r.).

Jeżeli w wyniku weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL okaże się, że Twój numer PESEL jest zastrzeżony:

 • mamy prawo odmówić zawarcia umowy o otwarcie konta (ROR lub oszczędnościowego),
 • nie wypłacisz gotówki w kasie banku – w ciągu 12 godzin od złożenia takiej dyspozycji.

Ponadto doprecyzowaliśmy obowiązki Banku oraz uprawnienia klienta, dotyczące odzyskania kwoty z tytułu zrealizowanej transakcji płatniczej.

Oferta dla najmłodszych klientów

Pracujemy nad nową ofertą dla najmłodszych klientów do 13 roku życia. Karta będzie dostępna dla dzieci od 6 roku życia. Dziecko zyska też dostęp do aplikacji mobilnej. Jej nowa odsłona powstaje z myślą o najmłodszych użytkownikach, by ułatwić im wejście w świat bankowości i finansów.

By zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, to rodzic będzie mógł sprawować za pośrednictwem nowych funkcji w aplikacji pełną kontrolę nad kontem i wydatkami dziecka.

Ponadto

W regulaminie wprowadziliśmy też zmiany porządkowe i redakcyjne, np. doprecyzowaliśmy postanowienia lub definicje. Nie ma to żadnego wpływu na Twoje prawa i obowiązki.

Masz nowy dokument tożsamości? Zmieniły się Twoje dane osobowe? Jak najszybciej je zaktualizuj!

Możesz to zrobić:

 • w bankowości internetowej – w zakładce Ustawienia /Moje dane / Dowód osobisty / Zmień,
 • w naszych oddziałach.

Bez aktualnych danych dokumentu tożsamości możesz nie zrealizować niektórych transakcji 2).

Szczegóły

Szczegółowy opis zmian w regulaminie, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych i faktycznych, znajdziesz w Załączniku nr 1. Z pełną treścią nowego regulaminu zapoznasz się też w naszych oddziałach

Jeśli akceptujesz zmiany:

 • nie musisz nic robić – będą one obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona na dzień przed wejściem zmian w życie, bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Jeśli złożysz sprzeciw do umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będzie obowiązywał regulamin sprzed zmian.

Kontakt

Adresy, dane kontaktowe i szczegółowe informacje znajdziesz w naszych oddziałach oraz na stronie www.bsjastrowie.pl/kontakt/.

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy w godzinach pracy Banku pod numerami telefonów

 • Oddział w Jastrowiu tel. 67 266 21 41 wew. 35 i 36,
 • Oddział w Szczecinku tel. 94 374 02 23 wew. 24, 31,

a także pod adresem e-mail: sekretariat@bsjastrowie.pl.

Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-Doręczeń. Nasz adres to:
AE:PL-47905-28208-TRIUE-21.

Zachęcamy – zapoznaj się z nową treścią regulaminów. Życzymy Ci zadowolenia z usług Banku Spółdzielczego w Jastrowiu.

[1] Minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4 242 zł.

[2] Obowiązek aktualizacji danych dokumentów tożsamości wynika z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i dotyczy wszystkich klientów banku.