Prowadząc firmę, wiesz jak ważny jest szybki dostęp do dodatkowych środków, zapewniających rozwój Twojej firmy. Zalety kredytu z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis BGK:

 • otrzymanie kredytu i gwarancji bezpośrednio w Banku,
 • brak dodatkowych dokumentów wymaganych do otrzymania gwarancji,
 • brak kwoty minimalnej gwarancji, a kwota maksymalna to 3,5 mln zł i 80% kwoty kapitału kredytu,
 • zabezpieczenie gwarancji jedynie w postaci weksla in blanco.
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
 • okres kredytowania – do 3 lat,
 • warunki dodatkowe – podmiot ubiegający się o kredyt powinien posiadać czynny rachunek w BS w Jastrowiu przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 • udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
 • okres kredytowania – do 3 lat,
 • atrakcyjne oprocentowanie.
 • przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego,
 • okres kredytowania – do 20 lat,
 • Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału.