• rachunki dostępne w walutach: USD/EUR/GBP,
  • oprocentowanie zmienne,
  • dowolność form wpłat i wypłat,
  • przeznaczenie – gromadzenie dewiz i dokonywanie rozliczeń w walutach,
  • możliwość dokonywania rozliczeń międzynarodowych.

SWIFT CODE: GBWCPLPP