• możliwość lokowania środków na okres zadeklarowany w umowie,
  • minimalna kwota lokaty już od 200 PLN/ EUR/ USD/ GBP,
  • elastyczny okres lokowania środków,
  • oprocentowanie –zmienne,
  • lokata odnawialna – automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w Banku.