Strona główna Email Mapa serwisu Zespół zastrzegania kart

 

 

Polityka informacyjna

Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu

 

Zasady polityki informacyjnej


Zgodnie z § 8 „Zasad polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu” wprowadzonych uchwałą Zarządu nr 71/34/2018 z dnia 06.06.2018 oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 22/3/2018 w dniu 15.06.2018 r. informujemy, iż zasady i informacja podlegająca ujawnieniu dostępna jest w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej 53.

Informacje, o których mowa w art. 111a ust.4 Ustawy Prawo Bankowe tj.: opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, informacje o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także informację o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe zawiera poniższa informacja:

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu według stanu na dzień 31.12.2018 r.

 

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu

 
Partnerzy
Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Concordia

AMRON